Vilka moraliska skyldigheter har vi att agera mot orättvisor och förtryck i ett samhälle. Använd dig även av radioprogrammet på denna sida. Vem/vilka är ansvarig`? Vem/vilka tog eller borde tagit ansvar, och hur?