Vad finns det för likhere mellan Flugornas herre och Schindlers list? Analysera och dra paralleller i ditt svar.