Beskriv hur relationen mellan Goeth och hans hushållerska utvecklas. Hur kan man förklara Goeths beteende?