Jämför de olika karaktärerna Schindler och Goeths. Vad finns det för likheter och skillnader? Vad är deras respektive roller i det nazistiska samhället?