Schindlers list


Hej C81

På denna sida kommer vi att redovisa vårt arbete kring filmen "Schindlers list". Vi har valt att lägga varje fråga på en egen sida. Du ska gå in under "Discussion" under varje frågeställning, och skriva in ditt svar.

Anledningen till att vi väljer att arbeta på detta sätt är att vi alla ska kunna läsa varandras svar, och lära oss av varandra. Du ska kommentera eller på något sätt förhålla dig till det som dina klasskamrater skrivit. Du ska då ange dem som källa.

Era svar kommer att läsas och bedömas av både Annika(svenska) och Mathias(SO).

Hej C82 2012


Jag vill att du producerar minst tre kommentarer under tre olika frågor. Du väljer själv vilka frågor som du vill diskutera.

  1. Läs och lyssna på vad andra har tänkt om filmen.
  2. Förhåll dig till deras tankar. "Jag håller med X om ... för att.... Jag tycker även att ..." Eller "Jag håller inte med X om....för att"

Lycka till!

schindlerslist.jpg